Strona główna » Studia » Humanistyczne » Politologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Praca badawcza politologa

Politologia należy do grupy dyscyplin naukowych nauk społecznych. Za przedmiot poznania naukowego przyjmuje szeroko pojętą politykę. Ujęcie terminu polityka budzi kontrowers [...]

Dodano: 2008-06-11 08:07:56 , Wyświetleń: 3270 , Ocena: 12.47, Głosów: 233, Autor: tom

Układ warszawski

Układ został utworzony 14-V-1955 w Warszawie na podstawie Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej i był zawarty przez: Albanię, Bułgarię, CSRS, NRD, Polskę, Ru [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:25 , Wyświetleń: 3361 , Ocena: 11.11, Głosów: 211, Autor: Michalk88

Wzorzec kulturowy i komunikacyjny

Odkąd w 1991 roku doszło do upadku Związku Radzieckiego, na świecie pozostało jedno supermocarstwo - Stany Zjednoczone. Nic nie wskazuje, by miało ono podzielić los swego [...]

Dodano: 2008-09-13 14:38:20 , Wyświetleń: 1968 , Ocena: 9.31, Głosów: 192, Autor: Michalk88

Propaganda polityczna

Istnieją różne określenia propagandy i jej funkcji w społeczeństwie. Jednak głównym zadaniem propagandy jest upowszechnianie ideologii. Propaganda nie działa w abstrakcji [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:22 , Wyświetleń: 2322 , Ocena: 10.55, Głosów: 193, Autor: Michalk88

Reformy sejmu czteroletniego 1788-1792 r.

1. Reforma parlamentaryzmu. W sprzyjającej – jak sądzono – sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej oraz w wyniku wzrostu dążeń reformatorskich zwołano do War [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:24 , Wyświetleń: 3484 , Ocena: 10.97, Głosów: 209, Autor: Michalk88

Rządy Gorbaczowa "Głasnost". Rozpad ZSRR.

W marcu 1985 r. Na stanowisku sekretarza generalnego KPZR został wybrany Michaił Gorbaczow. Nowy przywódca ( ur. W 1931 r. ) był o pokolenie młodszy od poprzedników , niemnie [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:25 , Wyświetleń: 3789 , Ocena: 11.43, Głosów: 178, Autor: Michalk88

Struktura ludności II RP.

Druga Rzeczpospolita zajmowała ostatecznie obszar o powierzchni 388 tys. km ², na którym zamieszkiwało 27 milionów osób (według spisu z 1921 r), z czego 69,2% podało na [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:26 , Wyświetleń: 2868 , Ocena: 10.53, Głosów: 198, Autor: Michalk88

Wybrane zagadnienia z polityki gospodarczej PRL w latach 1970-1989.

1. Polityka przemysłowa.W całej historii gospodarczej Polski Ludowej przemysł był działem, który rozwijał się najszybciej i najbardziej dynamicznie. Z kolei w dziale ty [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:28 , Wyświetleń: 2878 , Ocena: 10.28, Głosów: 177, Autor: Michalk88

Reforma Edukacji

Reforma edukacji zaczęła się od 1 września 1999 roku. Uczniowie klas 1 - 6 szkoły podstawowej stali się wtedy automatycznie uczniami odpowiednich klas nowej 6-letniej szkoł [...]

Dodano: 2008-10-09 12:39:03 , Wyświetleń: 2356 , Ocena: 12.4, Głosów: 171, Autor: Michalk88

Systemy religijne świata

ABSOLUT- byt istniejący bez przyczyny, niezależny i nieograniczony, bóstwo. Określenie boga lub boskości stosowane przez ludzi ujmujących boga w abstrakcjach, bezosobowych te [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:45 , Wyświetleń: 2832 , Ocena: 16.41, Głosów: 184, Autor: Michalk88

Migracje (1)

Migracją lub ruchem migracyjnym w ścisłym znaczeniu nazywamy całokształt przesunięć prowadzący do zmiany miejsca zamieszkania osób, które przenoszą się z miejsca pochod [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:39 , Wyświetleń: 2137 , Ocena: 26.68, Głosów: 67, Autor: Michalk88

Orędzie Noworoczne.

Drodzy rodacy społeczeństwa globalnego. Ubiegły rok był trudny dla nas wszystkich ale i następny nie będzie łatwy.Drodzy Polacy przed końcem roku udało się wam zakoń [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:40 , Wyświetleń: 1846 , Ocena: 23.94, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Strategie antykorupcyjne jako istotny element infrastruktury etycznej życia publicznego

Korupcja jest to nadużywanie urzędu publicznego dla korzyści prywatnych (np. firmy, którą się reprezentuje) lub osobistych (swoich lub swoich bliskich).Korupcja w Polsce [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:42 , Wyświetleń: 1757 , Ocena: 14.53, Głosów: 104, Autor: Michalk88

Wojna i moralność

Pojęcie wojny i pojęcie moralności, zestawione ze sobą, w pierwszej chwili wydają się sobie przeciwstawne. Wojna, nieuchronnie związana z zabijaniem, wyrządzaniem krzywdy [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:46 , Wyświetleń: 1930 , Ocena: 22.78, Głosów: 64, Autor: Michalk88

Przeszkody umożliwiające normalizacje stosunków sowiecko-chińskich (lata 60-koniec lat 80 XX wieku)

1 X 1949 roku po zdobyciu Pekinu przez wojska Chińskiej Armii Ludowej (ChAL) i pokonaniu sił Kuomintangu (KMT) Czangkaiszeka, przywódca komunistów Mao Tse – tung, proklam [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:14 , Wyświetleń: 1977 , Ocena: 30.85, Głosów: 59, Autor: Michalk88

Pozycja i miejsce Japonii jako mocarstwa regionalnego.

Wobec całkowitej przewagi wojsk amerykańskich i sowieckich atakujących japończyków 14 VIII 1945 Cesarstwo Japonii podjęło decyzję o bezwarunkowej kapitulacji. Według ustal [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:15 , Wyświetleń: 1808 , Ocena: 26.12, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Ideologia, doktryna, program polityczny – definicje, przykłady.

Pojęcie ideologii jest niezwykle kontrowersyjne. Z perspektywy doświadczeń XIX i XX wieku stwierdzić możemy, że ideologia jest rozwiniętą formą myśli politycznej, obok do [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:56 , Wyświetleń: 1618 , Ocena: 27.21, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Myślenie polityczne a manipulacja

Krystyna Skarżyńska we wstępie do „Psychologii politycznej” pod jej redakcją stwierdza, iż polityka przestała być odległą i nieosiągalną dla zwykłego człow [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:58 , Wyświetleń: 1787 , Ocena: 24.35, Głosów: 64, Autor: Michalk88

Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a

Adolf August Berle urodził się w Bostonie w roku 1895. Był synem pastora i córki znanego profesora G.F. Wrighta. Od najmłodszych lat otrzymywał dosyć dobre wykształcenie, [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:48 , Wyświetleń: 1828 , Ocena: 28.17, Głosów: 59, Autor: Mafej

Czystki etniczne jako metoda walki

Nie istnieje w żadnym słowniku definicja czystek etnicznych, określa się je jako: ludobójstwo, eksterminacje bądź zagładę danej grupy etnicznej. Zjawisko to, jest charakte [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:34 , Wyświetleń: 1904 , Ocena: 24.9, Głosów: 62, Autor: Mafej

Jakie zachodzą relacje pomiędzy jednostką, społeczeństwem a państwem w demokratycznej, autorytarnej i totalitarnej formie rządów?

Na podstawie kryterium reżimu politycznego można wyróżnić państwo demokratyczne, autorytarne i totalitarne. Państwo demokratyczneW państwie demokratycznym obywatele [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:35 , Wyświetleń: 1818 , Ocena: 23.47, Głosów: 75, Autor: Mafej

Nato (2)

Przyczyną powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego była ekspansyjna polityka Związku Radzieckiego . Po II wojnie światowej zachodni alianci rozpoczęli proces stopniowej reduk [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:36 , Wyświetleń: 1909 , Ocena: 38.84, Głosów: 37, Autor: Mafej

Państwo demokratyczne, konstytucyjne, prawne a prerogatywne

Państwo demokratyczne- jest to pojęcie szerokie, w swym zakresie obejmuje między innymi takie państwa jak np.: państwo prawa czy państwo konstytucyjne. Państwa o ustroju dem [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:37 , Wyświetleń: 1804 , Ocena: 24.28, Głosów: 63, Autor: Mafej

Państwo, podział państw

Państwo, organizacja polityczna, wyposażona w suwerenną władzę, zajmująca określone terytorium. Przynależność do państwa ma charakter sformalizowany (obywatelstwo). W ob [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:38 , Wyświetleń: 1803 , Ocena: 22.57, Głosów: 67, Autor: Mafej

Politologia a inne nauki społeczne

Jedną z nauk, mającą związek z politologią jest socjologia. Socjologia jest to w największym skrócie nauka o społeczeństwie i procesach, które w nim zachodzą. Zajmuje si [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:39 , Wyświetleń: 2073 , Ocena: 25.76, Głosów: 71, Autor: Mafej

Instytucje polityczne reneansowej hiszpanii

Na wstępie mojego referatu chciałabym przybliżyć państwu pojęcie Instytucji politycznej.Instytucja polityczna to wyodrębniony zespół osób dysponujący zasobami organi [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:16 , Wyświetleń: 2006 , Ocena: 30.87, Głosów: 51, Autor: Mafej

Instytucje renesansowej Hiszpanii

Na wstępie mojego referatu chciałabym przybliżyć państwu pojęcie Instytucji politycznej.Instytucja polityczna to wyodrębniony zespół osób dysponujący zasobami organi [...]

Dodano: 2008-11-12 19:31:03 , Wyświetleń: 1881 , Ocena: 30.32, Głosów: 61, Autor: Mafej

Ogólne zasady i cele Układu Europejskiego

Wspólnoty Europejskie odgrywały istotną rolę w handlu zagranicznym Polski jeszcze przed transformacją systemową, mimo że większość jej obrotów towarowych koncentrowała [...]

Dodano: 2008-11-12 19:31:09 , Wyświetleń: 1913 , Ocena: 21.76, Głosów: 78, Autor: Mafej

Myśli polityczna I Rzeczpospolitej

Wiek XVI nazywany złotym wiekiem w czasach, gdy wcześniejsze stulecia widziano w ciemnych barwach, był w rzeczywistości kontynuacją rozkwitu polskiej polityki, gospodarki i ku [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:46 , Wyświetleń: 2402 , Ocena: 22.1, Głosów: 92, Autor: Mafej

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

WYKŁAD I - 12.10.02rZARYS HISTORYCZNY MSE MSE powstał w ubiegłym stuleciu, przyczynił się do tego wzrost znaczenia handlu zagranicznego. Gwałtowny rozwój nastąpił [...]

Dodano: 2008-11-21 12:46:10 , Wyświetleń: 2129 , Ocena: 43.22, Głosów: 49, Autor: Mafej

Polityka gospodarcza.

Wersja ściąga - patrz załącznik.Przedsięwzięcie jako instrument pg-mamy cel pol gosp podjęte jest przesiew (rob publ) które realizuje nam cel –zmniejsz bezrobocia [...]

Dodano: 2008-11-21 12:46:11 , Wyświetleń: 3308 , Ocena: 69.13, Głosów: 39, Autor: Mafej

Kultura polityczna - pełny referat.

Kultura polityczna Słowo „cultura” znane było już w starożytności. U Rzymian oznaczało ono specyficzny stosunek człowieka do natury, przede wszystkim do [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:15 , Wyświetleń: 1822 , Ocena: 42.69, Głosów: 35, Autor: Mafej

Swobodny przeplyw osob w UE.

Zasada wolnego przepływu osób to podstawowe prawo obowiązujące w Unii Europejskiej. Oznacza to, iż każdy obywatel państwa członkowskiego, w przyszłości również każdy P [...]

Dodano: 2008-12-06 08:31:42 , Wyświetleń: 1800 , Ocena: 39.04, Głosów: 45, Autor: majka100100

Charakterystyka ustroju społeczo - politycznego II Rzeczypospolitej. (1)

Wydarzeniem, które w sposób decydujący przyczyniło się do odzyskania przez Polskę niepodległości była I wojna światowa. Po jej zakończeniu w listopadzie 1918r. wyłonił [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:23 , Wyświetleń: 2534 , Ocena: 19.44, Głosów: 123, Autor: majka100100

Reforma ochrony zdrowia w Polsce, postanowienia, założenia, realizacja.

Na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym od dnia 01.01.1999 r. wprowadzana jest w Polsce reforma służby zdrowia.Aby przedstawić jej założenia posłużę [...]

Dodano: 2008-12-10 00:34:43 , Wyświetleń: 1910 , Ocena: 55.38, Głosów: 31, Autor: majka100100

Konferencja wersalska - sprawa polska.

Z chwilą rozpoczęcia obrad konferencji pokojowej 18 stycznia 1919 roku istniały dwa polskie, odrębne ośrodki polityczne gotowe reprezentować swoją ojczyznę i bronić jej pr [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:38 , Wyświetleń: 2184 , Ocena: 50.34, Głosów: 37, Autor: majka100100

Polityczna biografia Józefa Piłsudskiego

Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku Żułowie na Litwie. Jego rodzina należała do najstarszych rodów szlachty litewskiej, od wieków już spolonizowanej. [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:39 , Wyświetleń: 1696 , Ocena: 37.62, Głosów: 33, Autor: majka100100

Systemy partyjne.

System partyjny to z jednej strony „statyczna” konfiguracja narodowych partii politycznych, istniejąca na poziomie wyborczym lub parlamentarnym, a z drugiej – &# [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:13 , Wyświetleń: 2380 , Ocena: 65.63, Głosów: 31, Autor: majka100100

Pułapki demokracji.

Demokracja nie jest pojęciem jednorodnym. W sensie dosłownym demokracja z gr. demokratia oznacza „władzę/rządy ludu”. Jednakże, co rozumiano przez demokrację, u [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:15 , Wyświetleń: 1837 , Ocena: 70.42, Głosów: 23, Autor: majka100100

Zachowania wyborcze.

Rose, Mc Allister: „rezultat wyborczy nie jest wyłącznie produktem działania partii, ani nie jest wyłącznie produktem decyzji indywidualnych wyborców (...), jest on pro [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:15 , Wyświetleń: 1878 , Ocena: 35.21, Głosów: 41, Autor: majka100100

Typologie systemów partyjnych.

Typologia J. BlondelaJ. Blondel uwzględnia w swej klasyfikacji systemów partyjnych dwie zmienne:1.liczbę partii oraz2.ich rozmiar w ramach systemu partyjnegoZgod [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:17 , Wyświetleń: 1741 , Ocena: 38.63, Głosów: 37, Autor: majka100100

Typologia systemów wyborczych.

Podstawowym kryterium jest formuła wyborcza. Tego rodzaju typologię przedstawił V. Bogdanor, który wyróżnił cztery typy systemów wyborczych:1.pluralistyczn [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:18 , Wyświetleń: 4977 , Ocena: 32.85, Głosów: 45, Autor: majka100100

Model poliarchii R. Dahla

1.J. Schumpeter – demokracja to każdy system polityczny, w którym odbywają się cykliczne i rywalizacyjne wybory (niezależnie od tego czyje interesy realizują rządzący [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:19 , Wyświetleń: 2078 , Ocena: 38.6, Głosów: 42, Autor: majka100100

Metoda D’HONDTA, SAINTE–LAGUE, STV

Formuła d’Hondta jest najbardziej rozpowszechnioną w Europie metodą transformacji głosów w mandaty. Należy do grupy tzw. FORMUŁ NAJWIĘKSZYCH ŚREDNICH. Polega na podz [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:20 , Wyświetleń: 1800 , Ocena: 44.88, Głosów: 39, Autor: majka100100

Międzynarodowa Integracja Gospodarcza

Międzynarodowa integracja gospodarcza jest jednym z najważniejszych zjawisk drugiej połowy XX wieku. Stanowi ona produkt rozwijającego kapitalizmu. W najbliższych co najmniej [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:13 , Wyświetleń: 2147 , Ocena: 46, Głosów: 45, Autor: majka100100

System polityczny

Składa się z 3 elementów:a) normy polityczne – zalicza się do nich normy, które regulują życie polityczne, które są uznawane w życiu politycznym, dotyczą życi [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:08 , Wyświetleń: 2159 , Ocena: 48.44, Głosów: 40, Autor: majka100100

Zagadnienia polityczne

WŁADZA POLITYCZNAWładza jest trudna do zdefiniowania w politologii, choć należy obok polityki do pojęć pierwotnych.Kategorie pierwotne: to te za pomocą których defi [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:10 , Wyświetleń: 2090 , Ocena: 52.97, Głosów: 33, Autor: majka100100

Sytem polityczny Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

·Wielka Brytania jest dziedziczna monarchią konstytucyjną.System partyjny i partie polityczny.W Wielkiej Brytanii ukształtował się system dwupartyjny. Tymi part [...]

Dodano: 2008-12-19 23:48:00 , Wyświetleń: 1987 , Ocena: 38.16, Głosów: 44, Autor: majka100100

Wyznaczanie treści i źródeł systemu prawa

SPIS TREŚCI:1. Wstęp2. Źródła prawa3. System źródeł prawa w RP4. Reguły egzegezy5. Reguły interpretacyjne6. Reguły inferencyjne7. Reguły kolizyj [...]

Dodano: 2008-12-19 23:48:02 , Wyświetleń: 2657 , Ocena: 38.22, Głosów: 57, Autor: majka100100

Jak zorganizować spotkanie i przeprowadzić podczas niego skuteczną dyskusję?

Zorganizować zebranie i przeprowadzić podczas niego dyskusję? Wiele osób powiedziałoby, przecież to proste. Jednak zebranie musi być przygotowane ze wszystkimi szczegółami [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:33 , Wyświetleń: 1728 , Ocena: 64.65, Głosów: 22, Autor: majka100100

1 2


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Humanistyczne
Prawo Prawo
Administracja Administracja
Dydaktyka Dydaktyka
Dziennikarstwo Dziennikarstwo
Etyka Etyka
Filozofia Filozofia
Psychologia Psychologia
Socjologia Socjologia
Pedagogika Pedagogika
Politologia Politologia
Polityka Polityka
Teologia Teologia
Historia Historia


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?